Toto duchovní setkání se uskuteční v klášteře sester trapistek v Poličanech. Rekolekce se budou konat ve dnech 3. – 5. února 2023, doprovázejícím knězem bude P. Michal Němeček.

Tento víkend prožijeme společně s tématem Povolání katechetů jako Kristových apoštolů a budeme se zamýšlet nad 10. kapitolou Matoušova evangelia. Pomocí krátké přednášky, společné práce s textem a interaktivní modlitby budeme odkrývat jednotlivé impulsy Kristovy řeči k učedníkům. Víkend nabídne rovněž možnost procházek po blízkém okolí a ticha na osobní modlitbu, a také možnost připojit se k liturgické modlitbě sester.

Doprava: Prosíme ty, kdo mají možnost, aby při přihlašování nabídli kolegům a kolegyním možnost dopravy - koordinaci zajistí naše středisko.

Cena: 1300 Kč

Přihlášky: do 10. ledna 2023 pomocí formuláře dole na stránce. Další informace budeme zasílat přihlášeným účastníkům.

Upozorňujeme, že počet míst je omezen!