Arcibiskupství pražské, pracoviště Středisko pro katechezi a výuku náboženství, bude zpracovávat vaše osobní údaje výhradně v rámci pořádání této akce. Údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou a nebudou předávány třetím osobám. Pro účely GDPR se na toto zpracování nahlíží jako na zpracování z titulu smluvního plnění (akce je nabídkou služeb střediska).