Arcibiskupství pražské, IČ 004 45 100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vedení evidence účastníků, umožnění účasti, organizace kurzu a vytvoření certifikátu o absolvování kurzu, a dále případné kontroly úhrady účastnického poplatku a vedení účetnictví.

Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy a případného plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.