Deset nemocných leprou

Bůh
Čistota
Dějiny
Dík
Gesto
Ježíš
Kněz
Láska
Malomocenství
Nemoc
Nemocný
Nový zákon
Prosba
Příběh
Reálie
Samaritán
Slitování
Společenství
Tělo
Úcta
Učedníci
Uzdravování
Vděčnost
Víra
Vyloučení
Vyprávění
Vztah
Zázrak
Znamení
Život
Deset nemocných leprou
Datum nahrání: 10. 10. 2023
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Výkladové texty
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Ježíš je skutečná historie

Soubory ke stažení

Výkladový text s reáliemi a aktivitou pro mladší školní děti na téma Ježíšovy zázraky, postavy evangelií a reálie Izraele. Cyklus Ježíš je skutečná historie 12/13. Signatura G-4-655. 

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry