Tematický okruh Škola modlitby pro mladé dámy

Škola modlitby pro mladé dámy

Cílem celého cyklu nebylo předání vědomostí či zvládnutí dovedností, ale pomoc účastníkům, aby se dostali do osobnějšího kontaktu s Bohem, aby vztah s Bohem upevnili, a objevili v něm nové prvky.

Obsahová linie začíná u "mně": jak vnímat sám sebe, do tohoto procesu vstoupí Boží zájem o každého člověka, zabýváme se tím, jaký Bůh je. Následuje velký blok "setkání s Bohem (modlitba)". Další blok je věnován Otčenáši, jehož poslední prosba "ale zbav nás od zlého" je tématem celé postní doby. Závěrem jsou tři hodiny s tématem církve a vnímání sama sebe jako toho, kdo obdržel od Boha vlastní, individuální poslání.

Program je vhodný pro uzavřenou skupinu cca do 10 osob, přičemž využívá řadu kreativních metod.


Seznamujeme se

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Hledání
Modlitba
Osoba
Sebepoznání
Smysl
Společenství
Učení
Vztah
Život

Moje jméno

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Člověk
Emoce
Jméno
Láska
Modlitba
Osoba
Písmo
Prožitek
Rozlišování
Sebepoznání
Společenství
Srdce
Stvoření
Svědomí
Učení
Vědění
Volání
Vykoupení
Vztah
Život

Silné stránky

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Dar
Chvála
Modlitba
Obraz
Sebepoznání
Služba
Stvoření
Učení
Vděčnost
Vlastnost
Vztah
Žalm

Slabé stránky

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Dar
Dobro
Láska
Modlitba
Přijetí
Růst
Sebepoznání
Učení
Vlastnost
Změna

Maska

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Dar
Láska
Modlitba
Pocit
Představa
Sebepoznání
Stvoření
Svět
Učení
Upřímnost
Víra
Vůle
Vztah
Změna
Znalost

Jaký je Bůh?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Bůh Otec
Člověk
Modlitba
Obraz
Otec
Podoba
Pravda
Vlastnost
Vnímavost

Zkušenosti s Bohem

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží slovo
Bůh
Člověk
Dar
Emoce
Hledání
Modlitba
Naslouchání
Osoba
Pán
Pocit
Příběh
Příčina
Sdílení
Setkání
Slyšení
Smysl
Víra
Vytrvalost
Zkušenost

Setkání s Bohem č. 1

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Důvěra
Hlas
Hledání
Hodnota
Modlitba
Myšlení
Naplnění
Naslouchání
Ochota
Osoba
Poznání
Příběh
Růst
Setkání
Ticho
Trpělivost
Zájem
Změna

Setkání s Bohem č. 2

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Advent
Boží království
Bůh
Cesta
Člověk
Doba adventní
Ježíš
Modlitba
Pán
Sdílení
Spasitel
Vztah

Setkání s Bohem č. 3

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Čas
Člověk
Dar
Modlitba
Naslouchání
Postoj
Povolání
Přátelství
Sdílení
Setkání
Ticho
Touha
Věrnost
Vytrvalost
Vztah

Maria

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Alžběta
Ave Maria
Bible
Boží slovo
Bůh
Člověk
Dítě
Emoce
Ježíš
Láska
Litanie
Maria
Matka
Mesiáš
Modlitba
Nový zákon
Panna Maria
Písmo
Písmo svaté
Příběh
Vědění
Vlastnost
Zdrávas Maria
Zkušenost
Zvěstování

Setkání s Bohem č. 4

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Modlitba
Názor
Postoj
Rozhovor
Zkušenost

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry