Tematický okruh Společně za kostely

Společně za kostely

Úvodní katecheze se týkají putování jako takového, dále samotné budovy kostela, některých jejích částí, které můžeme vidět zvenku, ale i vnitřního prostoru. V závěrečné části nabízíme možnost programů pro konkrétní putování po některých zajímavých místech Prahy i jejího okolí. Programy nejsou přednostně určeny pro školní kolektiv, ale spíše pro děti, které praktikují víru ve své rodině a farnosti.


Pouť - cesta s mapou

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Cesta
Cíl
Dík
Kostel
Křest
Mapa
Modlitba
Pouť
Pravidla
Působení
Smysl
Společenství
Voda

Pouť jako cesta do vlastního srdce

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Cesta
Cíl
Duše
Hodnota
Kostel
Modlitba
Myšlení
Obtíž
Poučení
Pouť
Poznání
Působení
Rozhodnutí
Smysl
Společenství
Srdce
Událost
Výzva

Kostel - nákres

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží Syn
Bůh
Cesta
Církev
Ježíš
Kostel
Kříž
Modlitba
Nebe
Poznání
Setkání
Spása
Společenství
Svět
Symbol
Vtělení
Význam
Země
Zkušenost

Kostel - obrazy

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bohatství
Bůh
Cesta
Církev
Kostel
Krása
Kříž
Loď
Nebezpečí
Písmo
Poznání
Rozlišování
Setkání
Smrt
Společenství
Symbol
Vnímavost
Význam
Vzájemnost
Záchrana
Zkušenost
Život

Kostel - symboly

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Cesta
Dobro
Inspirace
Kostel
Křest
Křesťan
Kříž
Odvaha
Oheň
Písmo
Počátek
Poznání
Proměna
Přítomnost
Působení
Setkání
Síla
Společenství
Srdce
Světlo
Symbol
Víra
Vnímavost
Voda
Význam
Život

Loď - ochrana před nebezpečím

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Církev
Kostel
Křest
Loď
Nebezpečí
Ochrana
Pomoc
Společenství
Strach
Symbol
Úkol
Voda
Význam
Záchrana
Život

Loď - kostel - církev

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bolest
Bůh
Církev
Dar
Evangelium
Kostel
Loď
Modlitba
Nebezpečí
Ochrana
Písmo
Písmo svaté
Radost
Shromáždění
Společenství
Symbol
Trojice
Úkol
Vlastnost
Voda
Význam
Záchrana
Život

Věž - ukazatel

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Blízkost
Bůh
Církev
Kostel
Kříž
Láska
Nebe
Odpuštění
Radost
Směr
Symbol
Víra
Význam
Život

Věž - směr

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Cesta
Cíl
Církev
Kostel
Příprava
Rozhodnutí
Symbol
Učení
Vlastnost
Význam

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry