Tematický okruh Společně za kostely

Společně za kostely

Úvodní katecheze se týkají putování jako takového, dále samotné budovy kostela, některých jejích částí, které můžeme vidět zvenku, ale i vnitřního prostoru. V závěrečné části nabízíme možnost programů pro konkrétní putování po některých zajímavých místech Prahy i jejího okolí. Programy nejsou přednostně určeny pro školní kolektiv, ale spíše pro děti, které praktikují víru ve své rodině a farnosti.


Pouť - cesta s mapou

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Cesta
Cíl
Dík
Kostel
Křest
Mapa
Modlitba
Pouť
Pravidla
Působení
Smysl
Společenství
Voda

Pouť jako cesta do vlastního srdce

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Cesta
Cíl
Duše
Hodnota
Kostel
Modlitba
Myšlení
Obtíž
Poučení
Pouť
Poznání
Působení
Rozhodnutí
Smysl
Společenství
Srdce
Událost
Výzva

Kostel - nákres

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží Syn
Bůh
Cesta
Církev
Ježíš
Kostel
Kříž
Modlitba
Nebe
Poznání
Setkání
Spása
Společenství
Svět
Symbol
Vtělení
Význam
Země
Zkušenost

Kostel - obrazy

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bohatství
Bůh
Cesta
Církev
Kostel
Krása
Kříž
Loď
Nebezpečí
Písmo
Poznání
Rozlišování
Setkání
Smrt
Společenství
Symbol
Vnímavost
Význam
Vzájemnost
Záchrana
Zkušenost
Život

Kostel - symboly

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Cesta
Dobro
Inspirace
Kostel
Křest
Křesťan
Kříž
Odvaha
Oheň
Písmo
Počátek
Poznání
Proměna
Přítomnost
Působení
Setkání
Síla
Společenství
Srdce
Světlo
Symbol
Víra
Vnímavost
Voda
Význam
Život

Loď - ochrana před nebezpečím

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Církev
Kostel
Křest
Loď
Nebezpečí
Ochrana
Pomoc
Společenství
Strach
Symbol
Úkol
Voda
Význam
Záchrana
Život

Loď - kostel - církev

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bolest
Bůh
Církev
Dar
Evangelium
Kostel
Loď
Modlitba
Nebezpečí
Ochrana
Písmo
Písmo svaté
Radost
Shromáždění
Společenství
Symbol
Trojice
Úkol
Vlastnost
Voda
Význam
Záchrana
Život

Věž - ukazatel

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Blízkost
Bůh
Církev
Kostel
Kříž
Láska
Nebe
Odpuštění
Radost
Směr
Symbol
Víra
Význam
Život

Věž - směr

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Cesta
Cíl
Církev
Kostel
Příprava
Rozhodnutí
Symbol
Učení
Vlastnost
Význam

Vitráž jako symbol člověka

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Člověk
Dar
Hodnota
Kostel
Láska
Odpověď
Smysl
Světlo
Symbol
Víra
Vlastnost
Vůle
Význam
Vztah
Život

Svatý Ignác - Monogram AMDG - Podobenství

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Dějiny
Evangelium
Heslo
Ignác
Ježíš
Kostel
Křesťanství
Láska
Lukášovo evangelium
Odpuštění
Otec
Písmo
Písmo svaté
Podobenství
Postava
Poznání
Pravidla
Příběh
Přijetí
Řád
Sláva
Svatý
Světec
Víra
Význam

Kříž kostelů - Karel IV. - Symbol kříže

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Dějiny
Hřích
Ježíš
Kostel
Křesťanství
Kříž
Požehnání
Symbol
Význam
Záchrana
Zlo
Život

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry