Františkánský klášter Hájek-Loreta - Tajemství Zvěstování

Anděl
Dějiny
Dějiny spásy
Duch svatý
Ježíš
Klášter
Kostel
Legenda
Maria
Panna Maria
Pomoc
Postoj
Symbol
Syn
Vtělení
Význam
Zvěstování
Život
Františkánský klášter Hájek-Loreta - Tajemství Zvěstování
Datum nahrání: 31. 03. 2022
Autor: David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Společně za kostely

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s tématem kostel s aplikací na konkrétní stavby. Děti se seznámí se základními dějinami poutního místa a zopakují si fakta o významu poutí. Seznámí se s architekturou „loretánských domků“ a znají kontext, proč byly tyto sakrální stavby budovány. Jsou schopny reprodukovat základní obrysy života Panny Marie na základě vlastních poznatků v příslušných biblických kontextech. V rámci katecheze si podrobněji zamýšlejí nad epizodou Zvěstování a jejími důsledky pro dějiny spásy. Uvažují nad vztahem věřícího a Panny Marie, uvědomuje si její životní postoje (odevzdanost do Boží vůle, péče o člověka) a jsou schopny je aplikovat v kontextu vlastního života. Signatura D-4-628. Katecheze č. 7.2 z cyklu "Společně za kostely".

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry