Jan a Petr: velikonoční ráno

Apoštolové
Cesta
Cíl
Doba velikonoční
Hlásání
Hrob
Jan
Janovo evangelium
Ježíš
Kristus
Láska
Modlitba
Naděje
Obraz
Odpuštění
Petr
Pohřeb
Pochopení
Pomoc
Pravda
Přání
Smrt
Společenství
Velikonoce
Věrnost
Víra
Vzkříšení
Zmrtvýchvstání
Jan a Petr: velikonoční ráno
Datum nahrání: 16. 02. 2022
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Naplněný život

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s aktivitami k tématu velikonoce a vzkříšení. Pomocí reflexe obrazu, četby biblického textu, rozhovoru a navržených aktivit děti srovnávají svou víru s vírou apoštolů. Cyklus Naplněný život 6/8. Signatura C-6-724.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry