Tematický okruh Naplněný život

Naplněný život

V jednotlivých katechezích najdete např. povzbuzení dětí k životu s Bohem; nový pohled na vánoční události; vysvětlení jednotlivých částí modlitby Páně; příběhy těch, kteří už s Bohem prožili šťastný život, ale i nové výzvy, které před děti klade tato doba. To vše může napomoci tomu, aby i dnes evangelium – dobrá zpráva mohlo dospět tam, kde ho ještě neznají.


Co očekávám od života?

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Boží slovo
Identita
Janovo evangelium
Ježíš
Naděje
Následování
Naslouchání
Očekávání
Odvaha
Osoba
Otázka
Písmo svaté
Povinnost
Povolání
Přání
Přítel
Rozhovor
Sen
Volba
Život

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíši

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Advent
Anděl
Beránek Boží
Boží plán
Boží Syn
Cesta
Dějiny spásy
Doba adventní
Evangelium
Hlas
Chrám
Jan Křtitel
Ježíš
Jordán
Křest
Mesiáš
Modlitba
Narození
Obrácení
Pokání
Poslání
Poušť
Povolání
Příchod
Světlo
Svoboda
Vztah

Betlém a jeho postavy

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Anděl
Betlém
Boží slovo
Bůh
Cesta
Člověk
Doba vánoční
Domov
Důvěra
Evangelium
Hvězda
Izaiáš
Ježíš
Josef
Láska
Maria
Narození
Následování
Pán
Panna Maria
Pokora
Postava
Poznání
Prorok
Příchod
Přítomnost
Radost
Srdce
Strach
Světlo
Tajemství
Tma
Trpělivost
Vánoce
Víra
Vtělení

Otče náš

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Cesta
Církev
Dobro
Evangelium
Hlas
Chléb
Chvála
Jméno
Království
Křesťanství
Láska
Modlitba
Naslouchání
Nebe
Nouze
Odpuštění
Otče náš
Otec
Pochopení
Pokušení
Pomoc
Posvěcení
Pozvání
Rozhovor
Setkání
Síla
Smysl
Společenství
Spravedlnost
Světlo
Úcta
Utrpení
Vina
Vůle
Zlo
Život

Hledáme proroky

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Evangelium
Historie
Hlásání
Hodnota
Jméno
Kristus
Křest
Odpověď
Písmo svaté
Poselství
Povolání
Prorok
Slovo
Smlouva
Starý zákon
Svědectví
Událost
Úkol
Upřímnost
Víra

Jan a Petr: velikonoční ráno

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Cesta
Cíl
Doba velikonoční
Hlásání
Hrob
Jan
Janovo evangelium
Ježíš
Kristus
Láska
Modlitba
Naděje
Obraz
Odpuštění
Petr
Pohřeb
Pochopení
Pomoc
Pravda
Přání
Smrt
Společenství
Velikonoce
Věrnost
Víra
Vzkříšení
Zmrtvýchvstání

Podobenství, která vyprávěl Ježíš

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Boží království
Boží slovo
Bůh
Člověk
Evangelium
Ježíš
Království
Lukášovo evangelium
Matoušovo evangelium
Milosrdenství
Nový zákon
Obraz
Odměna
Odpuštění
Písmo svaté
Podobenství
Pochopení
Proměna
Příběh
Přirovnání
Radost
Rozhovor
Síla
Slovo
Soud
Spása
Společenství
Svoboda
Tajemství
Věrnost
Život

Jděte do celého světa

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Bible
Cesta
Evangelium
Hlásání
Kázání
Křesťanství
List
Misie
Náboženství
Obrácení
Obtíž
Pavel
Písmo
Písmo svaté
Poselství
Povolání
Poznání
Skutky apoštolů
Svět

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry