Jděte do celého světa

Apoštolové
Bible
Cesta
Evangelium
Hlásání
Kázání
Křesťanství
List
Misie
Náboženství
Obrácení
Obtíž
Pavel
Písmo
Písmo svaté
Poselství
Povolání
Poznání
Skutky apoštolů
Svět
Jděte do celého světa
Datum nahrání: 16. 02. 2022
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Naplněný život

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s aktivitami k tématu svatý Pavel, Skutky apoštolů, šíření evangelia, prvotní církev. Pavel byl jeden z prvních hlasatelů evangelia. Přiblížíme dětem tuto významnou postavu Nového zákona a budeme uvažovat nad prací misionářů během staletí. Cyklus Naplněný život 8/8. Signatura G-7-640.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry