Poutní areál Bílá Hora - Dráty, které "kopou"

Bůh
Člověk
Dějiny
Dobro
Jednota
Klášter
Kostel
Láska
Odpuštění
Postoj
Pouť
Proměna
Rozdělení
Společenství
Symbol
Úcta
Uzdravení
Víra
Význam
Zranění
Život
Poutní areál Bílá Hora - Dráty, které "kopou"
Datum nahrání: 31. 03. 2022
Autor: David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 6. - 9. třída, Dospělí, Mládež
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Společně za kostely

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s tématem kostel s aplikací na konkrétní stavby. Účastníci se seznámí se základními dějinami místa, zopakují si fakta o významu poutí, seznámí se s typizovanou architekturou poutních míst a jsou schopny vysvětlit smysl jejich jednotlivých částí. Jsou schopni na základě souvisejících historických událostí uvažovat o důležitosti úcty ke každému člověku i přes rozdíly, které mezi jednotlivci existují. Všichni jsou si vědomi důležitosti vzájemné jednoty pro celou společnost a pro každého člověka. Uvažují nad vzájemnou úctou a jednotou i v kontextu křesťanské víry. Uvědomují si, že Bůh chce všechny lidi spojit ve své lásce ke konání společného dobra, a tento princip jsou schopny přiměřeně aplikovat do vlastního života i do vztahů ke svému okolí. Uvažují i nad důsledky případných neshod a nad faktem, že skutečným prostředníkem uzdravení je Bůh. Signatura D-4-630. Katecheze č. 8.3 z cyklu "Společně za kostely".

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry