Poutní areál Bílá Hora - Patříme k sobě

Bůh
Člověk
Dějiny
Dobro
Jednota
Ježíš
Klášter
Kostel
Láska
Lidé
Postoj
Pouť
Rozdělení
Spojení
Společenství
Stvoření
Symbol
Úcta
Víra
Význam
Poutní areál Bílá Hora - Patříme k sobě
Datum nahrání: 31. 03. 2022
Autor: David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Společně za kostely

Soubory ke stažení

Metodika k lekci s tématem kostel s aplikací na konkrétní stavby. Děti se seznámí se základními dějinami místa, zopakují si fakta o významu poutí,  seznámí se s typizovanou architekturou poutních míst a jsou schopny vysvětlit smysl jejich jednotlivých částí. Jsou schopny na základě souvisejících historických událostí uvažovat o důležitosti úcty ke každému člověku i přes existující rozdíly. Jsou si vědomy důležitosti vzájemné jednoty pro celou společnost a pro každého člověka. Uvažují nad vzájemnou úctou a jednotou i v kontextu křesťanské víry. Uvědomují si, že Bůh chce všechny lidi spojit ve své lásce ke konání společného dobra, a tento princip jsou schopny přiměřeně aplikovat do vlastního života i do vztahů ke svému okolí. Signatura D-4-629. Katecheze č. 8.2 z cyklu "Společně za kostely"

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry