Přátelé a nepřátelé

Celník
Dějiny
Dvanáct
Farizeové
Ježíš
Matouš
Následování
Nový zákon
Odsouzení
Pohané
Pohoršení
Právo
Příběh
Reálie
Saduceové
Sobota
Synagóga
Učedníci
Uzdravení
Vyprávění
Zázrak
Židé
Přátelé a nepřátelé
Datum nahrání: 03. 05. 2023
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Výkladové texty
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Ježíš je skutečná historie

Soubory ke stažení

Výkladový text s reáliemi a aktivitou pro mladší školní děti na téma povolání, Zákon, postavy evangelií, apoštolové a reálie Izraele. Cyklus Ježíš je skutečná historie 9/10. Signatura G-4-652. 

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry