Římský setník

Bůh
Dějiny
Důvěra
Ježíš
Moc
Nemoc
Nový zákon
Odvaha
Pán
Pokora
Poslušnost
Prosba
Prostředník
Příběh
Příkaz
Reálie
Slovo
Služebník
Synagóga
Údiv
Uzdravování
Víra
Voják
Vyprávění
Vyznání
Zásluha
Zástup
Zázrak
Žid
Římský setník
Datum nahrání: 10. 10. 2023
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Výkladové texty
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Ježíš je skutečná historie

Soubory ke stažení

Výkladový text s reáliemi a aktivitou pro mladší školní děti na téma plnění Boží vůle, postavy evangelií a reálie Izraele. Cyklus Ježíš je skutečná historie 11/13. Signatura G-4-654. 

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry