Ve společenství lásky

Bůh
Bůh Otec
Cesta
Církev
Ctnost
Jednota
Ježíš
Křesťanství
Láska
Následování
Obraz
Otec
Povolání
Pozvání
Příběh
Sdílení
Společenství
Spravedlnost
Svět
Tajemství
Učedníci
Víra
Vítězství
Výzva
Vztah
Zlo
Život
Životní styl
Ve společenství lásky
Datum nahrání: 12. 01. 2023
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Adresáti: 6. - 9. třída
Druh: Metodiky lekcí
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Společná cesta víry

Soubory ke stažení

Metodika k lekci na téma společenství lásky, láska k bližnímu, křesťanský životní styl. Tajemství křesťanství se ukrývá ve volbě milovat bližního tak, jako ho miluje Bůh. Když vycházíme z naší malé komunity, buduje se tak lepší svět, ve kterém je každý respektovaný a přijímaný. Každý z nás je totiž Božím obrazem. Cyklus Společná cesta víry 8/8. Signatura K-2-681.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry