Tematický okruh Společná cesta víry

Společná cesta víry

Cyklus katechezí je určen především pro mladší děti druhého stupně ZŠ. Základní otázkou, kterou těchto osm katechezí řeší, je vliv nejrůznějších okolností na cestu víry každého z nás. Jaké mohou děti potkat těžkosti a co je naopak může povzbudit? Co je vůbec obsahem a cílem cesty víry? Jakým způsobem se naučit rozlišovat mezi dobrem a zlem. Potřebujeme na této cestě společnost a jak pohromadě sdílet cesty víry. Jací máme být jakožto svědkové víry a jak najít skutečnou pravdu? Všech osm témat zahrnuje podněty k diskusi, pracovní list a návrhy několika aktivit.

Seznam témat:

  1. Setkání, které mění život
  2. Naslouchat volání světa
  3. Vyrůst jako obraz Boží
  4. Proroci spravedlnosti
  5. Hledači pravdy
  6. Svědkové víry
  7. Silnější než každé zlo
  8. Ve společenství lásky

 

Cyklus pomůcek "Společná cesta víry"


Setkání, které mění život

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží plán
Bůh
Cesta
Církev
Ježíš
Křesťanství
Láska
Moc
Následování
Odvaha
Plán spásy
Potřeba
Povolání
Pozvání
Příběh
Rozhodnutí
Setkání
Smysl
Spravedlnost
Svědectví
Svět
Víra
Výzva
Vzor
Život
Životní příběh

Naslouchat SOS volání světa

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Boží lid
Boží Syn
Bůh
Církev
Dobro
Důstojnost
Etika
Ježíš
Křesťan
Křesťanství
Kultura
Lidství
Morálka
Obecné dobro
Odpovědnost
Ochrana
Povolání
Rozhodnutí
Skutek
Solidarita
Spolupráce
Spravedlnost
Svět
Syn
Zkušenost
Zlo
Zodpovědnost
Životní styl

Vyrůst jako obraz Boží

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Budoucnost
Bůh
Bůh Otec
Cíl
Ctnost
Doba vánoční
Dobrota
Duše
Evangelium
Láska
Moudrost
Narození
Obraz
Poznání
Pravda
Příběh
Příklad
Růst
Služba
Svědectví
Vánoce
Vlastnost
Vzor
Vztah
Život

Proroci spravedlnosti

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Etika
Hodnota
Chování
Jednání
Ježíš
Křesťan
Křesťanství
Milosrdenství
Přikázání
Rozhodnutí
Smysl
Spravedlnost
Výrok
Vzor
Zákon
Život
Životní styl

Hledači pravdy

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Hledání
Chování
Ježíš
Křesťanství
Lítost
Odpuštění
Osvobození
Poctivost
Pravda
Přetvářka
Smíření
Soud
Svátost smíření
Svědomí
Upřímnost
Vlastnost
Vztah

Svědkové víry

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Církev
Dar
Důvěra
Jednání
Ježíš
Křesťanství
Matoušovo evangelium
Osoba
Otec
Poznání
Příklad
Slovo
Svědectví
Svědek
Víra
Vlastnost
Význam
Vyznání víry
Zjevení
Život
Životní styl

Silnější než každé zlo

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Cesta
Dar
Doba velikonoční
Důvěra
Ježíš
Křesťanství
Kříž
Láska
Moc
Naděje
Oběť
Péče
Podoba
Pomoc
Postoj
Příklad
Síla
Symbol
Utrpení
Velikonoce
Vítězství
Zlo
Život

Ve společenství lásky

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Bůh Otec
Cesta
Církev
Ctnost
Jednota
Ježíš
Křesťanství
Láska
Následování
Obraz
Otec
Povolání
Pozvání
Příběh
Sdílení
Společenství
Spravedlnost
Svět
Tajemství
Učedníci
Víra
Vítězství
Výzva
Vztah
Zlo
Život
Životní styl

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry