Velikonoční večeře

Apoštolové
Bůh
Dějiny
Dík
Díkůvzdání
Eucharistie
Gesto
Hostina
Chléb
Jan
Jeruzalém
Ježíš
Jidáš
Láska
Mistr
Mše svatá
Naděje
Nový zákon
Památka
Pán
Pesach
Petr
Pokora
Poslední večeře
Příběh
Přítomnost
Radost
Reálie
Shromáždění
Síla
Slovo
Služebník
Smrt
Společenství
Svátost
Svátost eucharistie
Svět
Světlo
Učedníci
Utrpení
Velekněží
Velikonoce
Víno
Vláda
Vyprávění
Zmrtvýchvstání
Zrada
Zranění
Velikonoční večeře
Datum nahrání: 10. 10. 2023
Autor: Časopis Dossier Catechista, David Žofák
Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída
Druh: Výkladové texty
Typ: Dokument
Časový rozvrh aktivity: Dlouhá na celé setkání
Tento materiál je součástí tematického celku:
Materiály ke stažení
Ježíš je skutečná historie

Soubory ke stažení

Výkladový text s reáliemi a aktivitou pro mladší školní děti na téma Svatý týden, Velikonoce, poslední večeře, postavy evangelií a reálie Izraele. Cyklus Ježíš je skutečná historie 13/13. Signatura C-5-725. 

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry