Tři navazující katecheze k tématu apoštol Petr, život Ježíše Krista a odpuštění.

Děti se seznámí postupně s některými epizodami z apoštolova života - povoláním, Ježíšovými zázraky, Petrovou zradou a zjevením zmrtvýchvstalého Ježíše svým učedníkům. Na Petrově příkladu jim můžeme ukázat, jak postupně navazovat vztah s Ježíšem a jak ho prohlubovat. 

Publikaci Přítel, který odpouští, kterou potřebujete jako zdroj obrázků, můžete získat z nakladatelství Návrat domů.

Cyklus pomůcek "Přítel, který odpouští"