Známý vypravěč příběhů Bruno Ferrero spolu s Annou Peiretti v souboru pěti výkladových textů "Ježíš je skutečná historie" představují starším dětem prvního stupně osobu Ježíše a dalších předních postav evangelií na pozadí historických a archeologických reálií. Setkáme se zde zvláště s Ježíšem, jeho matkou Marií, třemi mudrci a Janem Křtitelem. Vyprávění je doplněno mapami, ale i popisy nejrůznějších detailů života v Ježíšově době.

Seznam témat
  1. Ježíš byl tady;

  2. Maria: úžasná žena;

  3. Mudrci v Jeruzalémě;

  4. Jan Křtitel;

  5. Ježíš se představuje.

 

Cyklus pomůcek "Ježíš je skutečná historie"