Tento cyklus osmi katechezí přibližuje například následující témata:

  • Některé důležité aspekty Božího působení v našem životě: povolání, záchranu a odpuštění
  • Základy našeho slavení: vánoční a velikonoční události
  • Písmo svaté a misijní povolání

To vše může napomoci tomu, aby i dnes evangelium – dobrá zpráva mohlo dospět tam, kde ho ještě neznají.

 

Cyklus pomůcek "Ježíš nás vede"