Soubor katechezí pro děti od 9 do 12 let je zaměřen na hlavní téma „Chléb v evangeliu“ se zaměřením na chléb jako základní pokrm, eucharistii a Ježíše jako chléb. Každá z katechezí obsahuje výchozí úryvek z evangelia, výklad, připomenutí jedné části mše svaté navazující na hlavní téma a dva pracovní listy.

Seznam témat
  1. Etapy, slavnosti a úkoly (září)
  2. Rozmnožení chlebů (říjen)
  3. Chléb života (listopad)
  4. Ježíš se narodil v Betlémě (prosinec)
  5. Lámali chléb (leden)
  6. Vezměte a jezte z něj všichni (únor)
  7. Chléb náš vezdejší dej nám dnes (březen)
  8. Poznali ho při lámání chleba (duben-květen)

     

 

Cyklus pomůcek "Nejen chlebem"