Cyklus katechezí je určen především pro mladší děti druhého stupně ZŠ. Základní otázkou, kterou těchto osm katechezí řeší, je vliv nejrůznějších okolností na cestu víry každého z nás. Jaké mohou děti potkat těžkosti a co je naopak může povzbudit? Co je vůbec obsahem a cílem cesty víry? Jakým způsobem se naučit rozlišovat mezi dobrem a zlem. Potřebujeme na této cestě společnost a jak pohromadě sdílet cesty víry. Jací máme být jakožto svědkové víry a jak najít skutečnou pravdu? Všech osm témat zahrnuje podněty k diskusi, pracovní list a návrhy několika aktivit.

Seznam témat:

  1. Setkání, které mění život
  2. Naslouchat volání světa
  3. Vyrůst jako obraz Boží
  4. Proroci spravedlnosti
  5. Hledači pravdy
  6. Svědkové víry
  7. Silnější než každé zlo
  8. Ve společenství lásky

 

Cyklus pomůcek "Společná cesta víry"