Základní myšlenkou tohoto nového programu je putování na místo s duchovním přesahem. Takovým místem mohou být kostely, kláštery, ale také např. kaple, sloupy, kříže, hřbitovy a jiné… Cyklus nabízí katechetické náměty jak k společnému prožívání cesty, tak také k přemýšlení, aktivitám i modlitbě týkajících se cíle našich cest. Primárně jsou tedy určeny k využití ke katechezím „pod širým nebem“ nebo při výletech a farních poutích.

Úvodní katecheze se týkají putování jako takového, dále samotné budovy kostela, některých jejích částí, které můžeme vidět zvenku, ale i vnitřního prostoru. V závěrečné části nabízíme programy pro konkrétní putování po některých zajímavých místech Prahy i jejího okolí. Programy nejsou přednostně určeny pro školní kolektiv, ale spíše pro děti, které praktikují víru ve své rodině a farnosti.

Základ nového cyklu najdete na našich webových stránkách v sekci SPOLEČNĚ ZA KOSTELY - jednotlivé katecheze budou postupně přibývat. Můžete nám rovněž zaslat své tipy na společné putování, případně nápady, které byste v konkrétním novém programu rádi našli!

CYKLUS SPOLEČNĚ ZA KOSTELY