V letošním školním roce vám průběžně nabízíme kromě již uzavřených starších cyklů novinky z aktuálních čísel časopisu Dossier Catechista, a to ve čtyřech osmidílných cyklech – jeden cyklus pro předškoláky, dva pro mladší školní děti a jeden pro starší. Vyberte si z následujících témat:

  • Jedna ctnost přitahuje další (předškoláci). Letos se s našimi nejmenšími budeme věnovat vzácným darům, které dostáváme od Boha a zároveň je můžeme ve svém životě rozmnožovat – a to jsou ctnosti. Budeme si tak pomáhat v konání dobra, abychom učinili svět a život krásnějším. 
  • Cestou našich smyslů (mladší děti 1. stupně). V tomto cyklu chceme svými pěti smysly prostřednictvím evangelijních příběhů, v nichž se hmat, sluch, zrak, čich a chuť stávají privilegovanými nástroji setkání s Ježíšem, zakusit lásku, kterou nás Bůh miluje. 
  • Pouť do Svaté země (starší děti 1. stupně). Tento cyklus bude vlastně poutí z Evropy do Svaté země v osmi etapách. Uvidíme Ježíše v zemi, kde se narodil, rostl, kázal, zemřel a vstal z mrtvých. Vše na těchto místech nám pomůže dostat se k Němu blíž. 
  • Otče náš (starší školní děti). Modlitba, kterou nás naučil Ježíš, je slavnostním prohlášením naší víry a připomíná nám základní kameny křesťanské vize života a světa.