Známý vypravěč příběhů Bruno Ferrero spolu s Annou Peiretti v souboru navazujících pěti výkladových textů "Ježíš je skutečná historie" pokračují v představování osoby Ježíše a dalších předních postav evangelií na pozadí historických a archeologických reáliístarším dětem prvního stupně. Setkáme se zde jak s Ježíšem a jeho rodinou, tak i s jeho přáteli a nepřáteli, apoštoly Matoušem a Petrem, ale také uzdraveným chlapcem. Vyprávění je doplněno mapami, ale i popisy nejrůznějších detailů života v Ježíšově době.

Seznam nových témat
  1. Rybář Šimon;

  2. Ochrnutý chlapec;

  3. Levi a římské daně;

  4. Přátelé a nepřátelé;

  5. Ježíš a jeho rodina.

 

Cyklus pomůcek "Ježíš je skutečná historie"