Známý vypravěč příběhů Bruno Ferrero spolu s Annou Peiretti v souboru navazujících pěti výkladových textů "Ježíš je skutečná historie" pokračují v představování osoby Ježíše a dalších předních postav evangelií na pozadí historických a archeologických reáliístarším dětem prvního stupně. Setkáme se zde jak s Ježíšem a jeho rodinou, tak i s jeho přáteli a nepřáteli, apoštoly a dalšími postavami z evangelií. Vyprávění je doplněno mapami, ale i popisy nejrůznějších detailů života v Ježíšově době.

Seznam nových témat
  1. Římský setník;

  2. Deset nemocných leprou;

  3. Velikonoční večeře.

 

Cyklus pomůcek "Ježíš je skutečná historie"