Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat velikonoční události, Ježíšův život, postavy Nového zákona, apoštolové apod., případně jednotlivými obrázky doplnit katecheze k jiným okruhům.