V tomto školním roce jsme se věnovali mimo jiné i doplňování pomůcek k tématu jednotlivých svátostí. V tomto článku nabízíme výběr katechetických metodik od různých autorů k jednotlivým okruhům.

Svátosti

Katecheze Posvátná Boží znamení

Křest

Katecheze Patříme do církve - křest

Biřmování

Katecheze Seslání Ducha svatého I.

Katecheze Seslání Ducha svatého II.

Eucharistie

Cyklus katechezí Nejen chlebem

Katecheze Význam chleba

Katecheze Povoláni vytvářet společenství

Katecheze Slavíme mši svatou

Svátost smíření

Katecheze Ježíš, milosrdenství Otce

Katecheze Uzdravujeme vztah s Bohem - svátost smíření

Svátost nemocných

Katecheze Svátost nemocných

Svátost kněžství

Katecheze Svátost kněžství

Svátost manželství

Katecheze Svátost manželství