Formační den pro katechety

Zveme na podzimní formační den pro katechety s požehnáním do nového školního roku 17. září 2022!

Proběhl seminář Video v katechezi

Věnovali jsme jej otázkám, jaká videa je možné používat v katechezi a jak se k nim dostat, a sdílíme rovněž prezentaci a databázi videí!

VŠECHNY AKCE

vyhledávání materiálů

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cykly:

Nedělní listy pro katechezi cyklu C Na cestě za Ježíšem

Maria - matka a sestra všech lidí

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Blízkost
Boží plán
Bůh
Církev
Člověk
Dějiny spásy
Důvěra
Evangelium
Ježíš
Jméno
Láska
Legenda
Maria
Matka
Modlitba
Nanebevzetí
Nový zákon
Památka
Panna Maria
Plán spásy
Pokora
Pomoc
Pouť
Příběh
Přímluvce
Příslib
Slavnost
Smysl
Spása
Stvoření
Svátek
Úcta
Učednictví
Víra
Vlastnost
Vzor
Zobrazení
Žehnání
Žena
Život
Životní příběh

Čekání na Ducha svatého

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Apoštolové
Doba velikonoční
Duch
Duch svatý
Jeruzalém
Maria
Očekávání
Osmisměrka
Panna Maria
Skutky apoštolů
Učedníci
Velikonoce

Dům, který nás spojuje

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bůh
Dům
Eucharistie
Farnost
Ježíš
Kostel
Mše svatá
Přítomnost
Radost
Společenství
Svatostánek

Ježíš je výjimečný a sympatický

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Autorita
Bible
Boží Syn
Bůh
Člověk
Duch
Ježíš
Láska
Markovo evangelium
Naslouchání
Osvobození
Písmo
Pochopení
Poznání
Radost
Setkání
Touha
Učení
Událost
Údiv
Utrpení
Uzdravování
Vlastnost
Vztah
Zázrak
Zlo

Pár dní v Nazaretě

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Den
Dětství
Dům
Hra
Ježíš
Josef
Lukášovo evangelium
Maria
Následování
Nazaret
Panna Maria
Písmo
Pomoc
Poslušnost
Práce
Přátelství
Učení
Život

Svatý František z Assisi

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bližní
Bůh
Dar
Dík
František z Assisi
Chvála
Ježíš
Láska
Legenda
Mír
Odpuštění
Ochrana
Pán
Péče
Příběh
Příroda
Přítomnost
Sebezapření
Stvoření
Stvořitel
Svatý
Světec
Svoboda
Volba
Vztah
Život

On už přišel

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Blízkost
Cesta
Gesto
Jednání
Ježíš
Naslouchání
Otec
Přátelství
Přijetí
Radost
Sdílení
Setkání
Společenství
Spolupráce
Víra
Vyprávění
Vztah
Život

Den, který si chceme pamatovat

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Den
Dvanáct
Identita
Jan
Jan Křtitel
Ježíš
Následování
Ondřej
Osoba
Otevřenost
Povolání
Poznání
Pozvání
Rozhodnutí
Učedníci
Vyvolení
Vztah

Vánoce v rodině a ve skupině

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Doba vánoční
Evangelium
Hlásání
Ježíš
Láska
Lukášovo evangelium
Otevřenost
Pomoc
Přijetí
Rodina
Solidarita
Soucit
Štědrost
Vánoce
Vztah
Zvěst

Nejsvětější Trojice

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Boží Syn
Bůh
Bůh Otec
Duch
Duch svatý
Evangelium
Ježíš
Láska
Osoba
Otec
Podstata
Příčina
Původ
Slavnost
Společenství
Symbol
Syn
Trojice
Vzájemnost
Vztah

Seslání Ducha svatého

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Bůh
Duch
Duch svatý
Holubice
Ježíš
Naslouchání
Oheň
Pochopení
Proměna
Příběh
Působení
Skutky apoštolů
Symbol
Vítr
Voda
Změna
Život

Ježíš vstupuje na nebe

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Apoštolové
Bible
Bůh Otec
Dějiny spásy
Doba velikonoční
Druhý příchod
Duch
Duch svatý
Hlásání
Jeruzalém
Ježíš
Misie
Moc
Modlitba
Nanebevstoupení
Nebe
Oblak
Očekávání
Otec
Otevřenost
Písmo
Písmo svaté
Postoj
Příběh
Příkaz
Skutky apoštolů
Slavnost
Svědectví
Svědek
Učedníci
Velikonoce
Víra
Vzkříšení
Vztah
Zjevení
Zmrtvýchvstání

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry