Sobotní rekolekce pro katechety

Všechny katechety a pedagogy už nyní srdečně zveme na sobotní rekolekci do kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově!

VŠECHNY AKCE

vyhledávání materiálů

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cykly:

Nedělní listy pro katechezi cyklu A Jedna ctnost přitahuje další Cestou našich smyslů Pouť do Svaté země Otče náš

Trůn moudrosti - biřmování

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze, Svátostná katecheze
Typ: Dokument

Biřmování
Bůh
Církev
Duch svatý
Hra kvízová
Ježíš
Svatost
Svátost biřmování

Rút - nevěsta z ciziny

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Cesta
Dík
Chléb
Jídlo
Láska
Lid
Písmo svaté
Postava
Přátelství
Příběh
Rodina
Rút
Starý zákon
Svědectví
Vděčnost
Věrnost

Jonáš a velká ryba

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Cesta
Dobro
Jonáš
Láska
Modlitba
Písmo svaté
Pokání
Posel
Poslušnost
Postava
Prorok
Prosba
Příběh
Ryba
Spása
Starý zákon
Symbol
Víra
Výzva
Vzkříšení
Záchrana
Zlo
Znamení

Ester - moudrá královna

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Dobro
Ester
Chování
Královna
Odvaha
Oslava
Písmo svaté
Pomoc
Postava
Prosba
Příběh
Radost
Síla
Starý zákon
Vítězství
Zlo

David - král s prakem

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Cesta
Dar
David
Důvěra
Hřích
Král
Moudrost
Odpuštění
Odvaha
Písmo svaté
Pomoc
Postava
Prosba
Příběh
Schopnost
Síla
Srdce
Starý zákon
Statečnost
Strach
Vítězství
Výjimečnost
Výzva

Jsem připraven: pošli mne

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Advent
Bible
Bůh
Dar
Dějiny
Evangelium
Izaiáš
Ježíš
Láska
Mesiáš
Narození
Očekávání
Písmo svaté
Pochopení
Poslání
Postava
Povolání
Prorok
Příběh
Příchod
Příprava
Připravenost
Starý zákon
Světlo
Tma
Vánoce
Věrnost

Hlas v noci

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Dar
Dítě
Hlas
Jméno
Naslouchání
Odlišnost
Písmo svaté
Pochopení
Pomoc
Postava
Povolání
Příběh
Radost
Samuel
Starý zákon
Vlastnost

Miriam hlídá kolébku

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Boží plán
Dítě
Egypt
Ježíš
Láska
Mojžíš
Odvaha
Péče
Písmo svaté
Postava
Příběh
Radost
Rodina
Společenství
Starý zákon
Vztah
Záchrana

Všichni na palubu - odplouváme!

Sekce: Katecheze a výuka náboženství
Typ: Dokument

Bible
Bůh
Dík
Emoce
Noe
Obtíž
Písmo svaté
Postava
Pravidla
Přátelství
Příběh
Smlouva
Starý zákon
Stvoření
Znamení

Příběh apoštola Petra - aktivity k tématu

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Apoštolové
Bible
Boží království
Boží plán
Bůh
Bůh Otec
Cesta
Církev
Dar
Dějiny spásy
Duch
Duch svatý
Důvěra
Dvanáct
Eucharistie
Evangelium
Hlásání
Horlivost
Hostina
Hřích
Charakter
Chování
Ideál
Identita
Janovo evangelium
Jednání
Jeruzalém
Ježíš
Jméno
Kázání
Kérygma
Kristus
Křest
Křesťanství
Kříž
Letnice
Lid
Lítost
Lukášovo evangelium
Markovo evangelium
Matouš
Mesiáš
Milost
Misie
Moc
Modlitba
Následování
Nový zákon
Osobnost
Otec
Pašije
Petr
Poselství
Poslední večeře
Poslušnost
Povolání
Příběh
Příklad
Skutky apoštolů
Společenství
Svatý týden
Učedníci
Učednictví
Úkol
Uzdravování
Velikonoce
Víra
Vyznání
Vzkříšení
Vzor
Vztah
Zmrtvýchvstání
Zodpovědnost
Zrada
Životní příběh

Svatopetrská klíčová hra

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Apoštolové
Církev
Dvanáct
Evangelium
Hra společenská
Kázání
Křesťanství
Následování
Petr
Povolání
Příběh
Skutky apoštolů
Společenství
Učedníci
Učednictví
Úkol
Víra
Vyznání
Životní příběh

Kvízová hra "48" - Příběh apoštola Petra

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze
Typ: Dokument

Apoštolové
Církev
Dvanáct
Evangelium
Hra kvízová
Kázání
Křesťanství
Následování
Petr
Povolání
Příběh
Skutky apoštolů
Společenství
Učedníci
Učednictví
Úkol
Víra
Vyznání
Životní příběh

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry