Cykly pomůcek

  1. Dle pořadí
  2. abecedně A-Z
  3. abecedně Z-A
Nedělní listy pro katechezi cyklu A

Nedělní listy pro katechezi cyklu A

Počet materiálů: 61

Nedělní listy pro katechezi jsou určeny jak pro práci farních či školních skupin dětí, které se věnují přípravě na nedělní liturgii, tak i pro rodiny. Připravujte se s dětmi na nedělní liturgii!

Nedělní listy pro katechezi cyklu B

Nedělní listy pro katechezi cyklu B

Počet materiálů: 61

Nedělní listy pro katechezi jsou určeny jak pro práci farních či školních skupin dětí, které se věnují přípravě na nedělní liturgii, tak i pro rodiny. Připravujte se s dětmi na nedělní liturgii!

Nedělní listy pro katechezi cyklu C

Nedělní listy pro katechezi cyklu C

Počet materiálů: 61

Nedělní listy pro katechezi jsou určeny jak pro práci farních či školních skupin dětí, které se věnují přípravě na nedělní liturgii, tak i pro rodiny. Připravujte se s dětmi na nedělní liturgii!

Fotka od <a href="https://pixabay.com/cs/users/danatentis-2743349/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1484693">DanaTentis</a> z <a href="https://pixabay.com/cs/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1484693">Pixabay</a>

Zásobník společných her

Počet materiálů: 14

Potřebujete k obohacení setkání nějakou zajímavou hru? Chcete se jen rozhýbat na začátku hodiny nebo vyzkoušet svou šikovnost? Vyberte si z našich tematických celků vhodný nápad a vzhůru do hraní!

Ježíšův příběh

Ježíšův příběh

Počet materiálů: 6

Soubor katechezí pro děti mladšího školního věku (9 - 11 let) seznamuje s jednotlivými epizodami Ježíšova příběhu a zasazuje do kontextu života z víry dětí. Navazuje na něj cyklus "Žijeme s církví".

Žijeme s církví

Žijeme s církví

Počet materiálů: 4

Soubor katechezí pro děti mladšího školního věku (9 - 11 let), který navazuje na soubor "Ježíšův příběh". Cyklus rozvíjí některé epizody Ježíšova života, a dále přidává témata týkající se některých svátků a slavností, modlitby, života s Bohem, svátostí a mše svaté. Vše zasazuje do kontextu života z víry dětí.

Společně za kostely

Společně za kostely

Počet materiálů: 16

Cyklus katechezí a programů, jehož základní myšlenkou je putování na místo s duchovním přesahem. Takovým místem mohou být kostely, kláštery, ale také např. kaple, sloupy, kříže, hřbitovy a jiné… Cyklus nabízí katechetické náměty jak k společnému prožívání cesty, tak také k přemýšlení, aktivitám i modlitbě týkajících se cíle našich cest. Primárně jsou tedy určeny k využití ke katechezím „pod širým nebem“ nebo při výletech a farních poutích.

Ovečka: Fotka od <a href="https://pixabay.com/cs/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1851211">Pexels</a> z <a href="https://pixabay.com/cs/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1851211">Pixabay</a>

Podobenství pro předškoláky

Počet materiálů: 8

Soubor obsahuje katecheze pro děti předškolního věku na osm evangelních podobenství. Každá z nich obsahuje aktualizaci příběhu, návrh aktivity, videa nebo písně + pracovní list v černobílé nebo barevné verzi.

Na cestě za Ježíšem

Na cestě za Ježíšem

Počet materiálů: 16

Soubor katechezí je určen pro děti od šesti do devíti let. Hlavní téma: Naše cesta jde správným směrem, když se během ní díváme na Ježíše. Katecheze navazují na liturgickou dobu a každá z nich obsahuje úvodní hru, výchozí evangelní text, návrh činnosti s pracovním listem, aktivitu, závěrečnou modlitbu, úkol + pracovní list v černobílé a barevné verzi.

Povoláni Bohem

Povoláni Bohem

Počet materiálů: 16

Cyklus šestnácti katechezí pro děti ve věku 9 - 11 let, který se věnuje naslouchání Božímu slovu, důvěře v Boží vedení, úloze pravidel v lidském životě, zvláště ve formě Desatera, liturgickému i mimoliturgickému slavení, to vše na příkladech některých starozákonních postav. 

Naplněný život

Naplněný život

Počet materiálů: 8

Soubor katechezí je určen pro starší děti I. stupně ZŠ. Základní téma: Plnost života nacházíme v postavách a událostech bible. Katecheze navazují na liturgickou dobu a každá z nich originálním způsobem zpracovává jedno z důležitých témat víry. Soubor obsahuje pracovní list v černobílé a barevné verzi.

Ježíš nás vede

Ježíš nás vede

Počet materiálů: 8

Soubor katechezí je určen pro mladší děti II. stupně ZŠ. Základní téma: Ježíš nás vede po dobré a správné cestě. Katecheze navazují na liturgickou dobu a každá z nich je námět k uvažování nad Ježíšovým životem a jeho poselstvím. Každá katecheze je doplněná pracovním listem s aktivitou.

Skutky apoštolů

Skutky apoštolů

Počet materiálů: 8

Soubor katechezí je určen pro mladší děti II. stupně ZŠ. Základní téma: Příběhy prvokřesťanské komunity. Katecheze jsou sestaveny ze třech částí: 1. Vyprávění o událostech a hlavních postavách. 2. Pracovní list s navrženou aktivitou, 3. Slavení: společná modlitba jako odpověď na přijaté a slyšené slovo.

Dary Ducha svatého

Dary Ducha svatého

Počet materiálů: 8

Cyklus osmi katechezí věnovaných tématu Duch svatý a jeho dary. Je určen pro děti staršího školního věku (6. - 9. třída). Katecheze obsahují úvodní aktivitu, příběhy k zamyšlení jako východisko k diskusi, pracovní listy a podněty k příslušným činnostem a návrhy závěrečných modliteb. 

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry